Sökning: "Sofia Blüme"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Blüme.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att genomgå en förlossningsdepression : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sofia Blüme; Marianne Quan; [2020]
  Nyckelord :Women; mother; experiences; postpartum depression; midwife; metasynthesis; Kvinnor; moder; upplevelser; förlossningsdepression; barnmorska; metasyntes;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Förlossningsdepression är ett tillstånd som drabbar upp till 15 procent av kvinnor i              Sverige efter förlossning. Obehandlat kan tillståndet medföra negativa konsekvenser för både           kvinnans och barnets hälsa. LÄS MER

 2. 2. Att leva med pacemaker - patienters upplevelser och livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Blüme; Louise Liviken; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER