Sökning: "Sofia Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sofia Borg.

 1. 1. Can Shared Pain Contribute To Brand Community?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Sofia Cappelen; Linn Erander; Michael Trane; Oskar Johansson Borg; [2019]
  Nyckelord :CCT; Brand Community; Consumer Identity Project; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna-Sofia Cappelen, Linn Erander, Michael Trane, Oskar Borg Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Brand Community, Consumer Culture Theory, Consumer Identity Project, Marketplace Cultures, Extremsport, CrossFit, Konsumtionsfenomen, Identitetsskapande, Gemenskap, Smärta. Syfte: Uppsatsen syfte är att öppna upp en ökad förståelse för det kollektiva identitetsskapandet som sker genom extremträning som ett konsumtionsfenomen via en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Engagerad ”online” – konsument ”offline”? : En explorativ studie om konsumtion och kundengagemang i Livrustkammarens online brand community

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Doyon; Sofia Borg; [2018]
  Nyckelord :Online brand community; O.B.C; kundengagemang; C.E; Facebook; dimensioner; subdimensioner; konsumtion; köpintention; museum; Livrustkammaren; regressionsanalys; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker olika dimensioner av det omdiskuterade begreppet kundengagemang i ett online brand community på Facebook, i förhållande till tidigare konsumtion och köpintention “offline”. Webbaserade enkäter användes som metod för att undersöka vilka dimensioner av kundengagemang som förekommer i det studerade online brand communityt på Livrustkammarens Facebooksida. LÄS MER

 3. 3. The effects of fatigue during deep metro evacuations and its implications on evacuation modelling tools

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alejandra Velasco; [2018]
  Nyckelord :stair-ascent evacuation; stair evacuation modelling; stairs; physiology; fire safety engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis purpose is to determine how people’s evacuation performance is affected by carrying weight while performing a stair-climbing motion. The fire safety engineering and physiology fields are merged to increase the knowledge regarding ascending evacuation. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan relativ styrka, upplevd ansträngning och prestation i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående maxning i stöt hos Crossfitatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crossfit kan ses som en av de främsta träningstrenderna i världen. Trots detta är det brist på forskning inom ämnet avseende fysiska adaptioner och vilka faktorer som påverkar prestation inom Crossfit. LÄS MER

 5. 5. Det lilla sticket - Sjuksköterskors erfarenheter av proceduren kapillär provtagning på barn.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Nilsson; Hanna Borg; [2016-06-07]
  Nyckelord :Kapillär provtagning; Kunskap; Kompetens; Barns smärta;

  Sammanfattning : Background: Capillary sampling is an alternative in blood sampling and is executed by nurses. It is the task of the nurse to protect childrens´ rights work with the childrens best interest in mind. Capillary sampling is a procedure that requires both knowledge and competence. LÄS MER