Sökning: "Sofia Bouvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Bouvin.

  1. 1. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

    Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER