Sökning: "Sofia Brattwall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Brattwall.

 1. 1. Att använda pedagogiskt bildmaterial inom barnhälsovården i syfte att förebygga övervikt : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofia Brattwall-Eilert; Emelie Tysk; [2018]
  Nyckelord :hälsosamtal; delaktighet; kommunikationshjälpmedel; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn har övervikt vilket ofta medför övervikt även senare i livet. Det är viktigt att tidigt etablera goda levnadsvanor och barnhälsovården har en viktig roll i detta. LÄS MER

 2. 2. Miljöjournalistiken runt Östersjön : En beskrivande studie om miljöjournalistik av svenskspråkiga tidningar i östersjöområdet under 2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Brattwall; Samuel Green; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en översiktsbild av miljöjournalistiken kring Östersjön under 2012. Vi undersöker vilka perspektiv artiklarna har; är de lokala, nationella, internationella eller globala? Vilka miljöproblem är de som får mest utrymme i tidningarna och skiljer det sig beroende på var tidningen finns rent geografiskt och från olika perioder under året? Vi undersöker även vilka huvudaktörer/huvudkällor som får plats i artiklarna, samt vilket kön som dominerar huvudaktörerna/huvudkällorna. LÄS MER

 3. 3. Konsten att klara av en livsstilsförändring i samband med övervikt. En empirisk intervjustudie om vad som verkar för och emot en viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofia Brattwall; Anders Åkerlund; [2006]
  Nyckelord :hinder; livsstilsförändring; problemhantering; stöd; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av fetma och övervikt ökar i hela världen och i Sverige lider ca 47 % av männen och 35 % av kvinnorna av övervikt eller fetma. Risken att dö i förtid är stor och följdsjukdomarna till övervikt och fetma är många, bland annat en markant ökad risk för insulinresistens, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar eller stroke. LÄS MER