Sökning: "Sofia Broman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sofia Broman.

 1. 1. Fossilfri reservkraftanläggning i Håbo : en jämförande systemstudie av fossilfri reservkraft till pumpstation för spillvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sofia Borg; Markus Broman; Philip Clarstedt; Madeleine Eide; Ellinor Lernstål; Oskar Lundqvist; Emilia Udd; Alex Viklander; [2021]
  Nyckelord :HVO; vätgas; batterier; solceller; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : This study is based on the initiative from Håbo municipality regarding a conversion from fossil fuels to renewable alternatives. The purpose with this study is to evaluate various systems regarding a reliable fossil free backup-power facility to possibly be implemented in powering a pump-station in Håbo municipality. LÄS MER

 2. 2. Exploring a Paradox Management Approach to Achieve Ambidexterity : Empirically Testing the Relevance and Applicability of the Paradox Map on Commercial Real Estate Owners

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Strandell Dalius; Titti Broman; [2021]
  Nyckelord :Ambidexterity; innovation; paradox map; decision-making; coworking; Ambidexteritet; innovation; paradox map; beslutsprocess; coworking;

  Sammanfattning : The  real  estate  market  is  constantly  changing  due  to  shifts  in  demand  and  the  rise  of  new technologies. Innovations emerge at a relentless pace, and the timeframe for exploiting already established  value  is  reduced. LÄS MER

 3. 3. Dams in Swedish law - : An identification of the problems that can occur with the implementation of the modern environmental regulations

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Titti Broman; Sofia Strandell Dalius; [2019]
  Nyckelord :Dams; water activity; modern environmental conditions; Dammar; vattenverksamhet; moderna miljövillkor;

  Sammanfattning : The importance of reducing people's environmental impact has become increasingly apparent since the beginning of the 21st century. According to the European Parliament, new legislation has been required to stop the deterioration of Europe's waters and to achieve "good status" for Europe's rivers, lakes and groundwater. LÄS MER

 4. 4. Digitala medel i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Broman; Alice Jalmbo; [2018]
  Nyckelord :Bloom; Digitala medel; Gymnasieskola; Läromedel; Samhällskunskap; Samr; Undervisning;

  Sammanfattning : SammandragStyrdokumenten för gymnasieskolan reviderades 2017 och träder i kraft i juli 2018. Fokus kommer framöver att vara digital kompetens i bland annat samhällskunskap. Elever ska alltså kunna se hur samhället förändras och påverkas av digitaliseringen, samt kunna använda olika digitala medel för att visa sin kunskap. LÄS MER

 5. 5. På elevens sida? : En kvalitativ studie om skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter av deras arbete med elever som mobbar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Knopp; Emma Broman; [2017]
  Nyckelord :school counselors; bullies; dealing with bullies; bullying; skolkurator; mobbare; hantera mobbning; mobbning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain knowledge and understanding of the school counsellors’ work with pupils who bully. The analysis is based on semi-structured interviews with six school counsellors who work at elementary schools in Sweden. We applied the social learning theory to analyse our data and to gain a deeper understanding of the subject. LÄS MER