Sökning: "Sofia Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Dahlberg.

 1. 1. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sofia Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. LÄS MER

 2. 2. Modeling of Avionics Systems using JGrafchart and TrueTime

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anna Benktson; Sofia Dahlberg; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The first part of the thesis aims to investigate the applicability of JGrafchart and its associated Model of Computation(MoC) for describing sequential control in aircraft primary power distribution systems. The motivation behind this is the need for better modeling tools and in particular support for separation between nominal control and fault handling. LÄS MER

 3. 3. Könsstympade kvinnors möte med västerländsk vård : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Sofia Örnerfeldt; Frida Wetterström; [2012]
  Nyckelord :Circumcision; Female; Female genital mutilation; Nurse-Patient Relations; Attitude; Experience; Health Personnel; Circumcision; Health Knowledge; Attitude of Health Personnel;

  Sammanfattning : Background: Female circumcision or female genital mutilation is a tradition that is carried out mainly in Africa. The intervention refers to that part of- or all of the girl’s external genital organs are removed.  Aim: The study's purpose was to highlight the consequences of female circumcision in the encounter with western health care. LÄS MER

 4. 4. Vem äger tiden? - En studie av läraryrkets kärna och gränser.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Dahlberg; Sofia Rådström; [2009]
  Nyckelord :Gränslös; lärare; uppdragsplan; läraridentitet; up;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka lärares arbetssituation genom att besvara följande frågor: Vad är yrketskärna och var går yrkets gränser? Hypotesen som vi prövar är huruvida läraruppdraget har blivit allt föromfattande.En litteraturstudie har genomförts av tidigare forskning som vi analyserat enligt hermeneutisk analysmetod. LÄS MER

 5. 5. "Hur ska jag nu bli känd?" : En orientering i ett föränderligt medielandskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hanna Jonsson; Sofia Dahlberg; [2009]
  Nyckelord :Upphovsrätt; fildelning; IPRED; musikdistribution;

  Sammanfattning : The music distribution in Sweden and the world is rapidly changing. The music industry, however, has been reluctant to change the way they distribute music. The consequence has been that illegal music files have been available for downloading to anyone with an Internet connection. LÄS MER