Sökning: "Sofia Dahlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Dahlen.

  1. 1. Sätts hyresgästen i fokus?

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

    Författare :Sofia Adolfsson; Karin Lööf; Marie Ört Dahlen; [2012]
    Nyckelord :Tenants in focus; Customer orientation; facility management; service management.;

    Sammanfattning : På grund av den bostadsbrist på som idag delvis råder på hyresrättsmarknaden, kan frågan ställas huruvida fastighetsföretagen har incitament till att arbeta kunddrivet för att därmed öka sin konkurrenskraft. Att allmännyttiga bostadsbolag ska drivas utifrån affärsmässiga principer bestäms genom en ny lag från 2011 - Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. LÄS MER