Sökning: "Sofia Dahlqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Dahlqvist.

 1. 1. Konsumentupplevelsen av e-handel : Med inriktning mot sinnesmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Arnela Dedic; Sofia Dahlqvist; [2016]
  Nyckelord :E-commerce; consumer experience; sensory marketing; E-handel; konsumentupplevelse; sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : E-handeln har visat sig vara en av de mest fortlöpande och slagkraftiga förändringskrafterna. Detta kan bero på att möjligheter inom köpande, försäljning, betalning och informationssökning finns lättillgängligt på Internet. LÄS MER

 2. 2. The Learning Process of a Dragon MNE. How does DingLi learn and utilize acquired knowledge?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josephine Axéll; Sofia Dahlqvist; [2015-07-10]
  Nyckelord :Dragon MNE; Organizational Learning; The Learning Process; Acquisition; Distribution; Integration; Knowledge; DingLi; AmanziTel;

  Sammanfattning : IIAbstractThe increased trend of Dragon MNEs investing in Western countries with the main motive ofgetting access to knowledge have been acknowledged during the last decade. However, alimited amount of research have concerned how acquired knowledge is utilized and how thelearning process of a Dragon MNE is established post an acquisition, which this thesis willaddress. LÄS MER

 3. 3. Designens betydelse vid val av boxvin : En studie om konsumenters preferenser av designfaktorer på bag-in-box-vin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Sofia Dahlqvist; Marie Hedén; [2015]
  Nyckelord :bag-in-box wine; graphic design; packaging design; bag-in-box-vin; förpackningsdesign; grafisk design;

  Sammanfattning : På den svenska marknaden står bag-in-box-vin för över 50 procent av allt vinsom säljs och Sverige är det land där bag-in-boxen fått starkast fäste i världen(Fremin, 2012). Det gör att bag-in-box-förpackningen är en stor ochbetydelsefull produkt för vintillverkare och att ha kunskap om säljande designär viktigt för grafiska formgivare samt övriga involverade företag. LÄS MER

 4. 4. The optimality of EMU - A comparative study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofia Dahlqvist; Sanna Flood; [2013-06-19]
  Nyckelord :Optimum Currency Area OCA ; European Central Bank ECB ; Economic and Monetary Union EMU ; Europe; Euro; Eurozone; expansionary monetary policy; the GG-LL model; transmission mechanism;

  Sammanfattning : The aim of this macroeconomic study is to evaluate whether the Economic and Monetary Union (EMU) has become an optimum currency area (OCA) or not. To reach a conclusion about the optimality of EMU we have performed two analyses where the first one evaluates the potential impacts of an expansionary monetary policy in Germany, France, Greece and Cyprus. LÄS MER