Sökning: "Sofia Dehmer Östebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Dehmer Östebo.

  1. 1. Servicelandskapets möjligheter för butikers överlevnad av covid-19 krisen: En kvalitativ studie om strukturella förändringar, till följd av covid-19 pandemin 2020.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Sofia Dehmer Östebo; Amanda Nyrén; [2020]
    Nyckelord :Servicelandskap; kreativitet; covid-19; servicekvalitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : : I mars 2020 ställdes världen på ända då WHO utnämner covid-19 som en pandemi. Handeln, som sedan tidigare redan står inför stora utmaningar, tvingas ställa om. För den fysiska handeln medför detta behov av att förändra den fysiska miljön inom vilka kunder och medarbetare vistas, för att kunna säkerställa social distansering. LÄS MER