Sökning: "Sofia Drejenstam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Drejenstam.

 1. 1. Stöd i skolmiljön till barn födda med esofagusatresi – förekomst, typ av stöd och associerad hälsorelaterad livskvalitet vid 8–12 års ålder

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Drejenstam; Elisabet Nilebäck; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barn; esofagusatresi; stöd; skolmiljö; hälsorelaterad livskvalitet; PedsQLTM 4.0; pediatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Esophageal atresia (EA) is a rare congenital malformation. Children born with EA may develop long-term morbidity, and their health-related quality of life (HRQOL) may become negatively affected. Knowledge of their use of support in the school environment is lacking. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av patienten : Vad närstående upplever i en akut situation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sofia Drejenstam; Sara Rydberg; [2012]
  Nyckelord :akut situation; behov; information; närstående; upplevelse; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I en akut situation har det genom alla tider varit patienten som står i centrum för vårdpersonalen. Viktigt att tänka på är att det i skuggan finns flera personer som berörs av situationen trots att de inte har någon fysisk skada, vi tänker på patientens närstående. LÄS MER