Sökning: "Sofia Ekman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Ekman.

 1. 1. Cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ekman; Elin Malmberg; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; children; experiences; pain; preparations; barn; barncancer; erfarenheter; förberedelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få studier har undersökt barns egna erfarenheter av att förberedas inför procedurer. Cancersjuka barn utsätts för mycket påfrestningar såsom smärta från medicinska procedurer. Syfte: Att undersöka cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetsintegrering : En fallstudie om förutsättningarna vid implementering av jämställdhetsarbete i kommunal verksamhet vid projekt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Ekman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ditt barn har cerebral pares : föräldrars upplevelse av att ta emot ett svårt besked

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Ekman; Sofie Jungefeldt; [2014]
  Nyckelord :Cerebral pares; Svåra besked; Föräldrar; Bemötande; Information;

  Sammanfattning : BakgrundCerebral pares är ett samlingsnamn för hjärnskador på den omogna hjärnan som kan uppstå under fosterlivet, i samband med förlossningen eller under spädbarnsperioden fram till två års ålder. Då den omogna hjärnan har en förmåga att till viss del kompensera för skadade delar och där det är stor skillnad från fall till fall, kan det vara svårt att tidigt ställa diagnosen Cerebral Pares. LÄS MER

 4. 4. Skolfrånvaro - Grundskolors arbete med ogiltigt frånvarande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Amasalidis; Anna Ekman; [2012]
  Nyckelord :absenteeism; truancy; responsibility; compulsory school attendance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how elementary schools handle and work with students who are invalid absent and how the schools work with these students in relation to the Swedish education act. Research shows that about ten percent of Swedish students are invalid absent in high school at least once a month. LÄS MER