Sökning: "Sofia Ekman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Ekman.

 1. 1. Cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ekman; Elin Malmberg; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; children; experiences; pain; preparations; barn; barncancer; erfarenheter; förberedelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få studier har undersökt barns egna erfarenheter av att förberedas inför procedurer. Cancersjuka barn utsätts för mycket påfrestningar såsom smärta från medicinska procedurer. Syfte: Att undersöka cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 2. 2. The Swedish SMEs’ road to sustainable innovation : A qualitative multiple case study on how Swedish SMEs use, and can use, open innovation to promote innovative sustainability initiatives

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Carlsson; Nikita Ekman; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; open innovation; SMEs; sustainable innovation; resources;

  Sammanfattning : Background: 20% of the world's population is responsible for about 80% of the life-cycle impacts of consumption and the per-capita footprint of developed countries is at least double than that of developing countries. This is why there is an urgent need for companies in industrialized countries to find more sustainable production methods and encourage sustainable consumption. LÄS MER

 3. 3. Kan odlad mångfald bidra till kulinarisk mångfald?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sofia Lundvall; Moa Ekman; [2018]
  Nyckelord :Gastronomisk potential; Kultursort; Kålrot; Influencer; Sensorisk profilering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetsintegrering : En fallstudie om förutsättningarna vid implementering av jämställdhetsarbete i kommunal verksamhet vid projekt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Ekman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ditt barn har cerebral pares : föräldrars upplevelse av att ta emot ett svårt besked

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Ekman; Sofie Jungefeldt; [2014]
  Nyckelord :Cerebral pares; Svåra besked; Föräldrar; Bemötande; Information;

  Sammanfattning : BakgrundCerebral pares är ett samlingsnamn för hjärnskador på den omogna hjärnan som kan uppstå under fosterlivet, i samband med förlossningen eller under spädbarnsperioden fram till två års ålder. Då den omogna hjärnan har en förmåga att till viss del kompensera för skadade delar och där det är stor skillnad från fall till fall, kan det vara svårt att tidigt ställa diagnosen Cerebral Pares. LÄS MER