Sökning: "Sofia Eldin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Eldin.

  1. 1. "Om man är inne hela veckan och hela natten då kan man dö." : Barns beskrivningar av utomhusvistelsen i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sofia Eldin; Emelie Nilsson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER