Sökning: "Sofia Ellingsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Ellingsen.

  1. 1. Estetiska lärprocesser i förskolan : En kvalitativ studie av hur förskollärare arbetar med estetik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Johanna Petersen; Sofia Ellingsen; [2014]
    Nyckelord :Estetik; Lärprocesser; Förskola; Pedagogik;

    Sammanfattning : Föreliggande studie fokuserar på ämnet estetik och hur ämnet används i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiken i verksamheten. Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer med förskollärare på olika förskolor i en medelstor kommun. LÄS MER