Sökning: "Sofia Emanuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Emanuelsson.

 1. 1. Faktorer som får elever att uppnå betyget godkänt i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofia Emanuelsson; Alexander Triantafillou; [2019-08-20]
  Nyckelord :Swedish schools; migration crises; PISA; panel data; regression; Gothenburg;

  Sammanfattning : The results of Swedish school students graduating from 9th grade have been declining since the beginning of the 21th century. This have been shown repeatedly in both studies from PISA and TIMSS, which both test the abilities of high school students in the OECD. There are many theories and potential explanations to why this is the case. LÄS MER

 2. 2. "HEN är bara en pseudonym för fega butches" : Konstruktioner av kön i debatten om hen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Emanuelsson; [2012]
  Nyckelord :konstruktion av kön; hen; membership categorization analysis; queerteori; blogg; bloggkommentarer;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning om konstruktioner av kön i debatten om hen. Syftet är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv ta reda på hur kön och hen konstrueras i en internetbaserad debatt om ordet. Undersökningen baseras på kommentarerna under ett blogginlägg om ordet hen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i slöjden ­ hur kan det realiseras?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Virdhall; Sofia Emanuelsson; ; [2008]
  Nyckelord :Slöjd; hållbar utveckling; undervisning; helhetspe;

  Sammanfattning : Genom slöjdämnet utvecklar eleverna sin förmåga att göra medvetna val, samt en handlingsberedskap inför detdagliga livet. I detta ingår aspekter som ekonomi, miljö, resurshushållning och jämställdhet, vilka alla är delar ien hållbar utveckling. LÄS MER