Sökning: "Sofia Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Sofia Eriksson.

 1. 1. The Neural Effects Of Mindfulness Interventions On Depression : A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sofia Eriksson; [2023]
  Nyckelord :mindfulness-interventions; depression; functional magnetic resonance imaging; electroencephalography;

  Sammanfattning : Depression has increased among adolescents and adults over the last decade. Effective treatments and techniques to improve personal well being and disorders like depression are much needed. LÄS MER

 2. 2. Text- och datautvinning : Implementeringen av 15 a och b §§ URL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Detecting Plagiarism with ChatGPT Using Prompt Engineering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johann Biörck; Sofia Eriksson; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; Plagiarism; Prompt Engineering; Detection Tool;

  Sammanfattning : Prompt engineering is the craft of designing prompts in order to get desired answers from language models such as ChatGPT. This thesis investigates how ChatGPT, specifically GPT-4, can be used to detect plagiarism in simple programming exercises. We used a dataset containing seven different original solutions for programming tasks. LÄS MER

 4. 4. "Det hade kanske kunnat bli bra": En kvalitativ analys av behandlingsmisslyckanden i KBT respektive PDT för paniksyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Livia Sofia Maria Eriksson; Linda Terstad; [2023]
  Nyckelord :Panic control treatment; Panic focused psychodynamic psychotherapy; patient experiences; method deficiencie; reflexive thematic analysis; patientupplevelser; metodbrister; reflexiv tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska upplevda metodbrister hos patienter som inte blivit hjälpta av Panic Control Treatment (PCT) respektive Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). Studiens urval var en del av projektet POSE, Psychotherapy outcome and self-selection effects for panic disorder, och bestod av 20 patienter med diagnosen panikångestsyndrom med eller utan agorafobi. LÄS MER

 5. 5. Rainwater Collecting Roofs on Schools in Indonesia : Field Study for a self-sufficient school

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Andersson; Sophie Collin; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :clean drinking water; water quality; water scarcity; Surabaya Indonesia; rainwater harvesting; selfsufficiency; sustainable construction; wastewater management; renewable energy; school design; rent dricksvatten; vattenkvalitet; vattenbrist; Surabaya Indonesien; regnvatteninsamling; självförsörjning; hållbar konstruktion; avloppshantering; förnybar energi; skolplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport har delats in i två delar, där den första delen fokuserar på den praktiskatillämpningen av konstruktionen och den andra delen fokuserar på skolans design ochfunktion. Detta för att designen ska byggas på vetenskapliga grunder, där det är bevisat attprocessen är genomförbar och har ett syfte. LÄS MER