Sökning: "Sofia Flodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Flodin.

 1. 1. Glappet mellan Nordea och den mediala bilden : En framinganalys av svensk media och Nordeas externa kommunikation efter offentliggörandet av bankflytten till Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofia Flodin; Amanda Ekhlasi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In September 2017, one of Sweden's largest banks Nordea, announced their plan to move their legal head office from Sweden to Finland. The move was a direct consequence of two governmental reasons. Firstly, the plan to raise the bank taxes. Secondly, the fact that Finland is a member of The European Banking Union. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens övergång från anskaffningsvärde till verkligt värde : En studie om förändring av värderingsprincips effekter på aktiemarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Palmberg; Sofia Flodin; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3; Verkligt värde; Historiskt anskaffningsvärde; Resultathantering; Nedskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera vilken effekt övergången till IFRS 3 och dess förändring från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde har haft på aktiemarknadens aktiepris och utdelningsnivå, för svenska företag noterade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm.   Redovisningens syfte är att förse företagets intressenter med information som är användbar för beslutfattande. LÄS MER