Sökning: "Sofia Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofia Fransson.

 1. 1. Empati bland gymnasieungdomar : Har könstillhörighet och syskon betydelse för hur empatiska vi blir?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ebba Fransson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine whether gender, siblings and sibling placement has an effect on empathy among older teenagers in Sweden. We let 72 high school students aged 18 - 19 answer a survey based on Basic empathy scale, together with two qualitative questions. LÄS MER

 2. 2. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 3. 3. Elevers intressen och åsikter om biologiundervisningen i gymnasieskolan - Ett redskap för kunskapsförmedling från lärare till elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sofia Fransson; [2018]
  Nyckelord :biology; learning; knowledge; students interest; teaching; student oppinion; motivation; biologi; lärande; kunskapsförmedling; elevers intresse; undervisning; gymnasieskolan; elevers åsikter; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen, och då främst biologiämnet. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan sägs vila på en demokratisk grund. Denna studie visar att detta inte alltid är fallet. LÄS MER

 4. 4. Framställningen av mödrars och fäders alkohol- och narkotikaanvändning i svensk nyhetspress : En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Aftonbladet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sofia Hugo; Helena Fransson; [2016]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; parents; mothers; fathers; alcohol and drug use; Kritisk diskursanalys; föräldrar; mödrar; fäder; alkohol- och narkotikaanvändning;

  Sammanfattning : Parents’ use of alcohol and drugs is a subject which is discussed in various fields of research and social domains by different actors and professions. The aim of this study is to identify and analyse discourses which appear in Swedish news press (Dagens Nyheter and Aftonbladet), and which similarities and differences that can be discovered regarding motherhood and fatherhood in relation to alcohol and drug use. LÄS MER

 5. 5. Usefulness of financial reports –A study of the information need in banks’ credit assessment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil le Claire; Sofia Fransson; [2014-06-19]
  Nyckelord :Accounting; financial reports; user; bank; K2; K3; credit assessment; corporate analysis; rating;

  Sammanfattning : Background and problem: Financial reports are created for the users as decision support. Stakeholders are often subjects to information asymmetry. Banks represent one of the primary stakeholders and financiers of a company, and place great emphasis on financial reports in their credit assessment process. LÄS MER