Sökning: "Sofia Fridén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Fridén.

 1. 1. Beslutsfattande vid urval av personal : Rangordning av slutkandidater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sofia Fridén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att företag ska fungera effektivt krävs rätt personal. Ofta används flera metoder för att samla in information om de arbetssökande. Den insamlade informationen måste sedan sammanvägas för att bli underlag för utvärdering. Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till hur rekryterare rangordnar slutkandidater. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans information till cancerpatienter i samband med cytostatikabehandling

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Fridén; Sofia Kärrlander; [2014]
  Nyckelord :Cancer chemotherapy; Nursing; Patient education; Patient information; Needs; Perception;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Felansvar vid Företagsöverlåtelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Fridén; [2012-09-12]
  Nyckelord :Köprätt;

  Sammanfattning : Sale and acquisition of a business is risky, since vague legislation and lack of literature often contribute to the fact that it is not possible for the parties to know beforehand how a dispute about the agreement shall be resolved. The objective of this thesis is to clarify what should be applied in terms of liability and the allocation of risks between the parties, in order to help avoid disputes about the agreement. LÄS MER