Sökning: "Sofia Fridh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Fridh.

 1. 1. Att avsluta ventilatorsbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros : en kvalitativ intervjustudie som beskriver sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Fridh; Sofia Persson; [2019]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Ventilator treatment; Life support treatment; Nurse; Experience; Amyotrofisk lateralskleros; Ventilatorbehandling; Livsuppehållande behandling; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitet för personer med livshotande kronisk sjukdom och dess närstående. De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. LÄS MER

 2. 2. Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sofia Fridh; [2007]
  Nyckelord :lättlösliga kolhydrater; digestion; vallfoder; häst; kolon;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the content of glucose, fructose, sucrose and fructan (WSC) varied in silage, haylage and hay harvested from the same field and at the same time of harvest. The study also investigated if differences in the WSC-fraction in the forages caused differences in composition of WSC in the colon of horses fed the forages. LÄS MER