Sökning: "Sofia Gravert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Gravert.

  1. 1. Att förstärka sitt varumärke via influencer marketing : En studie om hur och varför företag använder sig av influencer marketing för att förstärka sitt varumärke

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Sofia Gravert; Stefanija Cutic; [2019]
    Nyckelord :influencer marketing; influencer marknadsföring;

    Sammanfattning : Influencer originally comes from the English word influence which means that you influence someone, for example in different purchases. Influencer marketing has over the years become a popular marketing strategy that companies use to strengthen and spread their brand. LÄS MER