Sökning: "Sofia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Sofia Gustafsson.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Gustafsson; [2022-02-01]
  Nyckelord :Awake craniotomy; Awake-awake; Patient experience; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en hjärntumör är belägen i storhjärnan (supratentoriellt) och behandlas kirurgiskt finns det två alternativ, vaken kraniotomi (awake craniotomy, AC) och generell anestesi GA. AC innebär att patienten är vaken under resektionen av hjärntumören. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på recept vid depression : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet på recept; antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Bakrund: Depression är en psykisk sjukdom som karaktäriseras av avgränsade episoder som varar minst två veckor med förändringar i känslor, kroppliga funktioner och tankar. Symtomen som kan uppkomma är nedstämdhet, trötthet, låg självkänsla, ångest och självmordstankar. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolans digitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hur ser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som gynnar livskvaliteten hos personer med Alzheimers sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Sofia Persson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; Care recipient; Quality of life; Alzheimers sjukdom; Livskvalitet; Vårdtagare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen är obotlig och genererar mycket tankar, oro och i många fall depression. Vid diagnostiseringen upplever många personer identitetsförlust och ångest. Detta bidrar till minskad livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Professionell vanmakt i en avhumaniserande vård : Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av prehospitala vårdmöten under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Gustafsson; Anna Hellsvik; [2021]
  Nyckelord :prehospitalvård; vårdmöte; ambulanssjuksköterska; covid-19; omvårdnad; erfarenheter; ambulans; vårdrelation;

  Sammanfattning : Prehospital akutsjukvård är första länken i vårdkedjan och de unika interaktionerna mellan patient, eventuella närstående och ambulanssjuksköterska benämns vårdmöten. Det innebär att möta människor som är i behov av vård i den miljö de befinner sig. LÄS MER