Sökning: "Sofia Hallsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Hallsten.

 1. 1. “Du är faktiskt chef här” Hur tillitsfulla arbetsrelationer skapas - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hallsten; Sebastian Olsson; [2019-09-02]
  Nyckelord :Tillit; LMX; Rollteori; Medarbetarskap; Arbetsrelation;

  Sammanfattning : This study examines how the relation between employees and their managers appear from the perspective of the employee. Furthermore, employees from two different industries has been interviewed, one male dominated industry in construction and a female dominated industry in health and social care. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS PERSONCENTRERADE VÅRD PÅ ÄLDREBOENDE : En litteraturstudie ur sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katja Cederholm; Sofia Hallsten; [2019]
  Nyckelord :livsberättelse; metasyntes; partnerskap; relation; äldreomsorg; äldre person;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på äldreboende ska främja äldre personers livskvalitet och självbestämmande. För att kunna göra det är det nödvändigt att skapa en relation med den äldre personen. Denna relation ger möjlighet att ta del av den äldre personens livshistoria vilket är centralt för personcentrerad vård. LÄS MER