Sökning: "Sofia Hellsten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Hellsten.

 1. 1. Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; audit; audit process; audit program; affect; challenges; management.; Digitalisering; Revision; Revisionsprocessen; Revisionsprogram; Utmaningar; Påverkan; Hantering;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. LÄS MER

 2. 2. Hållbar grundvattenhantering i svenska kustkommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Gidlöf; Sofia Hellsten; [2018]
  Nyckelord :Groundwater problems; Municipal planning; Coastal area; Grundvattenproblem; Kommunal planering; Kustområde;

  Sammanfattning : Grundvatten är en viktig del av dricksvattenförsörjningen och en begränsad resurs, speciellt i kustområden. För att den framtida grundvattentillgången ska vara säkerställd är det viktigt att inkludera grundvatten i planeringsprocesser, där kommunerna har en bidragande roll. LÄS MER

 3. 3. "Vi är gamla, försiktiga och vågar inte stå upp för oss själva” : En kvalitativ intervjustudie om äldres måltidsupplevelse i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emma Bjurling; Sofia Hellsten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar i samhället och åldrandet kan innebära konsekvenser som bidrar till nedsatt aptit och risk för undernäring. Studier har visat att när hänsyn togs till preferenser, sociala interaktioner, variationen samt möjligheten att påverka utbudet ökade tillfredsställelsen hos de äldre. LÄS MER

 4. 4. Growth - The Commercialisation Of Urban Agriculture: The Values, The Stories

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalie de Brun Skantz; Sofia Hellsten; [2015]
  Nyckelord :urban agriculture; values; commercialisation; urban farming; sustainability;

  Sammanfattning : The role of food is changing, giving rise to new practices within food production. This is a peek into the phenomenon of commercial urban agriculture in industrialised cities, told through stories from people within the urban agriculture community in New York City. LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenhetsförrättningar ur ett kostnadsperspektiv : Hur utvalda faktorer påverkar förrättningskostnaden och den framtida förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lisa Bergsten; Sofia Hellsten; [2015]
  Nyckelord :Ägarlägenheter; förrättningskostnad; samverkansformer och förvaltning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to get the cadastral procedure for condominiums to become more affordable. The aims of the study is to examine how the number of condominiums, the number of joint facilities and the number of joint property units that are formed in a condominium cadastral procedure in Sweden influences the cadastral procedure cost. LÄS MER