Sökning: "Sofia Hirvi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Hirvi.

  1. 1. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
    Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER