Sökning: "Sofia Hjort"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Hjort.

 1. 1. "Butik upphör - ledig lokal!" : En studie om butiksdöden som handlingsutrymme för att skapa en mer demokratisk stadskärna

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Hjort; [2020]
  Nyckelord :Detaljhandelsskiftet; bottenvåningslokaler; stadsutvecklingsaktörer; handlingsutrymme; stadskärna; vakanser;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att belysa butiksdöden och det pågående detaljhandelsskiftet som handlingsutrymme att närma sig en mer rättvis fördelning av stadskärnans rum. I arbetet problematiseras rådande strukturer kring att stadskärnans innehåll fokuserar på konsumtion. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom den högre utbildningen - En fallstudie av ett svenskt lärosäte på institutions- och enhetsnivå

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ellen Hjort; Sofia Sten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Identifying blackspots of wildlife collisions on the Swedish railroad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Sofia Willebrand; [2017]
  Nyckelord :blackspots; train-wildlife collisions; roe deer; moose;

  Sammanfattning : The number of wildlife collisions on the Swedish railroads is increasing at a rate unmatched by the development of wildlife populations and expansion of the railroad traffic. It is therefore essential to identify areas where the yearly risk of collisions is great (blackspots), to be able to allocate mitigating efforts in areas where they are most essential and effective. LÄS MER

 4. 4. Glappet mellan samhällets aktörer och individen : en fallstudie av hyrcykelsystemet Styr & Ställ

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sofia Hjort; [2013]
  Nyckelord :Färdmedelsval; färdmedel; cykelplaneringsåtgärder; hyrcykelsystem; fysisk planering; Styr Ställ; Göteborg;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att studera glappet mellan samhällets aktörers mål och de yttre förutsättningar och attityder som individens färdmedelsval påverkas av. Fokus ligger på hur glappet mellan samhällets aktörer och individens färdmedelsval avseende cykling kan förminskas genom förändringar av ett befintligt hyrcykelsystem. LÄS MER