Sökning: "Sofia Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofia Holmström.

 1. 1. Alla barn har rätt till lek För att motverka könsnormer under rasten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Sofia Holmström; [2018]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; elever; lek och könsroller.;

  Sammanfattning : Den här studien ska undersöka om och i så fall hur skolor aktivt motverkar könsnormer under rasten. Frågeställningarna som ska besvaras lyder: Hur används skolans styrdokument för att arbeta mot traditionella könsmönster och varför är styrdokumenten viktiga? Hur bildar barns val av lek könsnormer på rasten? och, hur arbetar skolorna aktivt mot könsnormer på rasterna? De riktlinjer som skolan har att arbeta med är styrdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Vargen och vetenskapen : En fallstudie om vetenskapens roll inom vargförvaltningens beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amanda Grönros; Sofia Holmström Petterson; [2017]
  Nyckelord :Canis Lupus; Uncertainties; Environmental Policy; decision-making; wolf; Canis Lupus; Osäkerheter; Miljöpolitik; Beslutsprocesser; vargpolitik; varg; vetenskap;

  Sammanfattning : Sweden has through its membership of the EU, an obligation to strive that the wolf population should be both long and short time viability. The signed Convention on Biological Diversity means that the wolf population must meet a favorable conservation status, which has required a great need for scientific facts about what a sustainable status is. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassning efter ändringar av offentliga utrymmen i Uppsala

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tony Pham; Lina Holmström; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglighet; offentliga utrymmen; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Every individual shall have the same access and opportunity to participate in the society. There  shall  not  be  any  barrier  which  prevents  participation  of  a  certain  target  group  in  the society due to a lack of accessibility. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattningar om arbetet med omvårdnad av kvinnor i samband med abort : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Holmström; Karin Davidsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER