Sökning: "Sofia Jarnelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Jarnelid.

  1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
    Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

    Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER