Sökning: "Sofia Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Sofia Jonsson.

 1. 1. Ätstörningar ur ett socialpsykologiskt perspektiv : En kvalitativ studie om de sociala faktorernas inverkan på insjuknande i ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Almqvist; Teres Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Ätstörning; Känslohantering; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Ätstörningar är ett problem i dagens samhälle då statistik visar att ungefär 190 000 svenskar är drabbade av ätstörningar. Utifrån frågeställningarna; Hur påverkar omgivningen insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? och; Hur hanterar individen sina känslor under sjukdomstiden? avhandlar denna uppsats uppkomsten av ätstörningar med fokus på om det finns specifika vändpunkter i individers liv vilka bidrar till insjuknandet. LÄS MER

 2. 2. Minimising Memory Access Conflicts for FFT on a DSP

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Sofia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :FFT; DSP; memory access conflict;

  Sammanfattning : The FFT support in an Ericsson's proprietary DSP is to be improved in order to achieve high performance without disrupting the current DSP architecture too much. The FFT:s and inverse FFT:s in question should support FFT sizes ranging from 12-2048, where the size is a multiple of prime factors 2, 3 and 5. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och välbefinnande hos elever i årskurs nio – En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Holmbom; Sofia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk träning; välbefinnande; elever; ungdomar; kvantitativ tvärsnittssudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är ett globalt hälsoproblem och världshälsoorganisationen, WHO, har beräknat att 81% av världens barn och ungdomar i åldern 5–17 år inte är tillräckligt fysisk aktiva. Specifikt gällande barn och ungdomar har fysisk aktivitet många positiva effekter. LÄS MER

 5. 5. Chatbot - Magic in a box? : A study of a chatbot in a Swedish bank

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och mediaUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och mediaUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Jonsson; Jenny Bredmar; [2018]
  Nyckelord :Chatbot; Artificial Intelligence; Organization; Adoption; Implementation; Challenges.;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) is a topic, which is widely discussed around the globe. One branch of AI is Chatbot (CB) technology that uses Natural Language Processing to understand, reply and communicate with humans. Increasingly, CB has gained more popularity in many companies because of its contribution to productivity and efficiency. LÄS MER