Sökning: "Sofia Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Sofia Jonsson.

 1. 1. Chatbot - Magic in a box? : A study of a chatbot in a Swedish bank

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och mediaUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och mediaUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Jonsson; Jenny Bredmar; [2018]
  Nyckelord :Chatbot; Artificial Intelligence; Organization; Adoption; Implementation; Challenges.;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) is a topic, which is widely discussed around the globe. One branch of AI is Chatbot (CB) technology that uses Natural Language Processing to understand, reply and communicate with humans. Increasingly, CB has gained more popularity in many companies because of its contribution to productivity and efficiency. LÄS MER

 2. 2. Äldresanvändning av smartphones ur ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Sofia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Elderly; touch screen; smartphones; usability; interactiondesign.;

  Sammanfattning : Svenskarna och   internet (2014) points out that the use of smartphones continues to grow,   despite this only 14 percent of the elderly in the age of 60 or more,   interacts with a smartphone daily. The reason why older people do not use   smartphones are thought to be because the technology is difficult and hard. LÄS MER

 3. 3. ETT KALLBADHUS FUNKTIONER OCH BYGGTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR DET NORDISKA KLIMATET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofia Jonsson; Terese Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Kallbadhus; Pålning; Grundläggning; Byggtekniska lösningar i det nordiska klimatet; Funktioner inom kallbadhus; Byggmaterial reaktion med vatten;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this work is to investigate what knowledge there is to gather about choices of functions and construction solutions for a cold bath building. Recommended solutions for piling as the foundation suitable for the Nordic climate will be presented in order to prevent more cold baths to demolish. LÄS MER

 4. 4. Rhipicephalus microplus inverkan på nötboskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Bos taurus; Bos indicus; nötboskap; Rhipicephalus microplus; immunitet; produktion; cattle; ; rhipicephalus microplus; ; cattle tick; ; immunitet; ; production;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Rhipicephalus (Boophilus) microplus, cattle tick, är en vitt spridd fästingart som angriper bland annat nötboskap. Ofta fokuseras det på de sjukdomar som fästingen är vektor för, men syftet i den här uppsatsen är att belysa effekten av själva fästingen på boskap. Informationshämtning har skett genom en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :FELIX DUBREFJORD; Christoffer Jonsson; SOFIA LINDROTH; ISABELLE PERSSON; LARS SCHEIDEGGER; HANNA WESTERLING; [2017]
  Nyckelord :Brokoncept; Viskan; Konceptuell design; Bro; Snedkabelbro; Preliminär dimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER