Sökning: "Sofia Karlsson Ahrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Karlsson Ahrén.

  1. 1. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
    Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

    Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER