Sökning: "Sofia Kemppainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Kemppainen.

  1. 1. Produktutveckling och externa partnerskap : inom born global-företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Sofia Kemppainen; Fredrik Rhodin; [2017]
    Nyckelord :born global; produktutveckling; externa partnerskap;

    Sammanfattning : Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och med ett högre innovationsresultat. LÄS MER