Sökning: "Sofia Ketikidou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Ketikidou.

  1. 1. Utmaningar i Läsförståelse För Vuxna Flerspråkiga Elever: : Skriftliga och muntliga strategier inom engelskundervisning, grundläggande nivå

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sofia Ketikidou; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studien belyser läsförståelsen under tre veckors undervisning från en tjugo veckors planering i engelska vid vuxenutbildningen, grundläggande nivå, där kursens struktur och innehåll ordnades efter förmågorna tala, skriva och läsa. De frågor som sökts svar på i första hand var på vilket sätt innehåll, undervisningsmetod och typ av stöttning kan stärka läsförmågan för vuxna elever med invandrarbakgrund, samt på vilka sätt läsförståelse kan bedömas. LÄS MER