Sökning: "Sofia Kraner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Kraner.

 1. 1. Bakomliggande faktorer till presbyacusis; en litteraturstudie av mindre kända faktorer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kraner; [2009-06-17]
  Nyckelord :Audiologi; Presbyacusis; hörselnedsättning; äldre; åldersrelaterad hörselnedsättning; orsaker; faktorer; hjärt- och kärlsjukdomar; östrogen; kost; droger; Audiology; Presbyacusis; hearing loss; elderly; age related hearing loss; causes; factors; cardiovascular disease; estrogen; diet; drugs;

  Sammanfattning : Background: More than half of the elderly (65-84 years) in Sweden have problems with hearing. In some studiesit’s discussed if age related hearing loss or presbyacusis is a part of natural aging or if it depends on underlyingfactors. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande faktorer till presbyacusis; en litteraturstudie av mindre kända faktorer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kraner; [2008-10-29]
  Nyckelord :Presbyacusis; hörselnedsättning; äldre; åldersrelaterad hörselnedsättning; orsaker; faktorer; hjärt- och kärlsjukdomar; östrogen; kost; droger; Presbyacusis; hearing loss; elderly; age related hearing loss; causes; factors; cardiovascular disease; estrogen; diet; drugs;

  Sammanfattning : Audionomprogrammet.... LÄS MER