Sökning: "Sofia Löfqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Löfqvist.

 1. 1. Vad var det som hjälpte? Två terapier beskrivna av patient respektive terapeut, efter Dialektisk beteendeterapi (DBT)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Löfqvist; [2015]
  Nyckelord :psykoterapi; terapeutisk förändring; kognitiv beteendeterapi; KBT; dialektisk beteendeterapi; DBT.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till positiv förändring i terapi. Forskningsstöd finns för att psykoterapi är en effektiv behandlingsform, men vad det är som är verksamt, vet vi mindre om. Patient respektive terapeut intervjuades efter två framgångsrika terapiprocesser med dialektisk beteendeterapi (DBT). LÄS MER

 2. 2. På andra sidan väggen : En kvalitativ undersökning om upplevelser och erfarenheter av förändring efter en utbränningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Löfqvist; Lotta Unmack; [2005]
  Nyckelord :Psychology; syndrom; utbrändhet; förändringar; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka förändring efter en utbränningsprocess genomfördes halvstrukturerade intervjuer med åtta personer. Undersökningens huvudfråga var; Vad upplever dessa personer har förändrats som en följd av deras utbrändhet? Vi har använt kvalitativ metod och genom våra intervjuer har vi försökt illustrera intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. LÄS MER