Sökning: "Sofia Landin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Landin.

 1. 1. She´s a Lady : en semiotisk bildanalys av H&M:s reklamkampanj ur ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Wester; Matilda Landin; [2021]
  Nyckelord :genus; stereotyp; H M; reklam; semiotisk bildanalys; kvinnlighet; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge reproducerats stereotyper av manligt respektive kvinnligt i media och inte minst i reklam. Den här studien undersöker hur kvinnlighet visuellt representeras i H&M:s reklamkampanj She´s a Lady. LÄS MER

 2. 2. Det lilla barnet i skuggan av det stora missbruket : En hermeneutisk studie om hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Landin; Kim Malmgren; [2020]
  Nyckelord :missbruk; beroende; vuxna barn; dysfunktionell familj; medberoende; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie där syftet varit att undersöka hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Detta är ett viktigt ämne då det är många barn som lever i dessa familjeförhållanden. LÄS MER

 3. 3. An Extreme Value Approach To Pricing Credit Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sofia Landin; [2018]
  Nyckelord :Credit Risk; Credit Default Swap; Credit Valuation Adjustment; Extreme Value Theory; Generalized Extreme Value Distribution; Gumbel Distribution; Generalized Pareto Distribution; Block Maxima; Peak-over-Threshold; Probable Maximum Loss; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : An Extreme Value Approach To Pricing Credit Risk will outline the possibility to investigate a company’s price of risk over different time periods given a pre-defined risk level. With help of credit default swap (CDS) prices and extreme value theory the credit risk can be estimated for different return levels. LÄS MER

 4. 4. ”Med tsunamin i hjärtat” -En kvalitativ uppsats om människor som drabbats av

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Landin; Sofia Björkman; [2007-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta del av människors livsberättelser kring tsunamikatastrofen med utgångspunkt i kris- och katastrofpsykologi. Vi vill även ta reda på vad det är som får människor att återvända till katastrofplatsen och hur livet går vidare efter en katastrof. LÄS MER