Sökning: "Sofia Larsson-Berge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Larsson-Berge.

 1. 1. Planera Mera: The perceived gaming experience of the application Planera Mera with adolescents with mild intellectual disability

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofia Larsson-Berge; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the users’ experience of the game Planera Mera and what parts of the game that increases or decreasestheir gaming experience for adolescents with mild intellectual disability. 15 adolescents in the age of 16 to 20 years with mild intellectual disability from special needs upper secondary schoolparticipated in a user study on the applicationPlanera Merafor thisstudy. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationstjänsten Briteback : En formativ utvärdering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Larsson-Berge; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har gått ut på att utvärdera konceptet för kommunikationssystemet Briteback. Projektets metod har varit Formative Service Evaluation Technique och genom projektet har målgruppens tankar kring tjänsten och systemets funktioner och uppbyggnad samlats in. LÄS MER