Sökning: "Sofia Laurén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Laurén.

 1. 1. Oil and the Power it EntailsGlobal Interdependence and Macroeconomic Impact

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Karlsson; Ida Laurén; [2014]
  Nyckelord :Oil dependency; Oil crises; Macroeconomics; Oljeberoende; Oljekriser; Makroekonomi;

  Sammanfattning : The study covers oil and the power it entails and focuses on oil interdependence, oil-relatedconflicts and crises and macroeconomic effects. This thesis aims to examine the global oilindustry's trade structure, to clarify the international geopolitical situation in the oil industry,and to analyze the effects of fluctuations in price on a macroeconomic level. LÄS MER

 2. 2. Gestaltande av en mötesplats : Att förena visioner i Alby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design, DE

  Författare :Sofia Granefelt Laurén; [2012]
  Nyckelord :mötesplats; hållbar utveckling; medverkan; participatory design; service design; Alby; Botkyrka kommun; medborgare; The Good Tribe.;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete från Designprogrammet − hållbar utveckling, är en under- sökning av flera dimensioner. Det övergripande arbetet är ett platsspecifikt insamlande av framtida visioner hos invånare, kommun och kreatör. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av betongkonstruktioner : En jämförande studie av BBK 04 och Eurokod 2 vid dimensionering av balkar och pelare

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Laurén; [2011]
  Nyckelord :Betongbalk; Betongpelare; Dimensionering betong; BBK 04; Eurokod 2;

  Sammanfattning : Today, we use BKR and BBK 04 when designing concrete structures inSweden, which will, in the near future, be replaced by Eurocode 2. When you are designing buildings, you will use Eurocode 2 Part 1-1 and with this new standard, some new rules and general rules will be necessary to adopt. LÄS MER

 4. 4.  Dimensionering av betongkonstruktioner :  En jämförande studie av BBK 04 och Eurokod 2 vid dimensionering av balkar och pelare

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Sofia Laurén; [2011]
  Nyckelord :Betongbalk; Betongpelare; Dimensionering betong; BBK 04; Eurokod 2;

  Sammanfattning : I Sverige använder man idag BKR och BBK 04 vid dimensionering av betongkonstruktioner vilka, inom kort tid, kommer att ersättas av Eurokod 2. Vid dimensionering av byggnader kommer Eurokod 2 Del 1-1 att användas och med regelverket kommer en hel del nya regler och normer att behöva anpassas. LÄS MER