Sökning: "Sofia Leine"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Leine.

  1. 1. Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lova Sild Löhman; Martina Hörwing; Sofia Leine; [2019]
    Nyckelord :CSR; creating shared value; CSR-strategy; brand equity; the outdoor fashion industry; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan. - En kvalitativ studie om hur CSR påverkar varumärkeskapital i outdoor fashion-branschen. LÄS MER