Sökning: "Sofia Lentini"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Lentini.

 1. 1. Arkiv, levnadsberättelser och tillhörighet : En narrativ studie av det betydelsebärande i att använda arkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Lentini; [2022]
  Nyckelord :Archive; Deconstruction; Life History; Phenomenology; Poststructuralism; Arkiv; dekonstruktion; fenomenologi; levnadsberättelse; poststrukturalism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis in archival science is to understand how four individuals’ use or creation of archival records affects the experience of social, cultural, and ethnic belongingness in time and space. The questions investigated are: 1) How do the individuals conceptualize the records' origin and how do this affect their interpretations of past and present time? 2) Which stories about belongingness appear when the individuals tell about the records and how do these relate to themselves and their surrounding world? 3) How can activation of the records related to places, persons, and relationships become meaningful?  The study is a part of a poststructuralist tradition that focuses on microhistories, versatility, and changes. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringar, kultur och kontingens : En diskursetnologisk studie av hur omvärldsförståelsen påverkar vårt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sofia Lentini; [2020]
  Nyckelord :Climate Change; Discourse Theory; Hemeneutics; Logics; Ethnology; Klimatförändring; diskursteori; hermeneutik; logikperspektivet; etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER