Sökning: "Sofia Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sofia Lind.

 1. 1. Omvårdnad av suicidala patienter inom akutsjukvård : Sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Tove Andersson Lind; Sofia Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Nurse; Nursing; Suicide;

  Sammanfattning : Background: Every year, about 800 000 people in the world commits suicide, which makes ita serious global public health problem. There are several risk factors that increases the risk ofa person committing suicide. The stigma is a major problem and suicidal patients hasexperienced a poor treatment from nurses in emergency care. LÄS MER

 2. 2. Musik i fritidshemmet : En studie om det praktiska utövandet av musikaktiviteter på ett fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Lind; Marlene Rodin; [2019]
  Nyckelord :musik; estetiska lärprocesser; fritidshem; intervju;

  Sammanfattning : Inledning Studien avhandlar förekomsten och innehållet i musikaktiviteter på ett specifikt fritidshem. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur musik används och utövas i fritidshemmets verksamhet, utifrån ett specifikt fritidshem i Västra Götaland. LÄS MER

 3. 3. Från svag producent till aktiv konsument : En diskursanalys om konstruktionen av äldre medpsykisk ohälsa i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jonas Lundström; Sofia Lind; [2018]
  Nyckelord :äldre; psykisk ohälsa; avvikande; konsumtionssamhället.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Wear reduction between disc edge and seat in a butterfly valve

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Lind; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis was written on behalf of SOMAS instruments AB. SOMAS develops, manufactures and markets valves. The mission was to reduce the wear between the disc edge and the seat in a butterfly valve that are used at high temperatures. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus typ 1: Vuxnas skattningar och upplevelser av livskvalitet vid kolhydraträkning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Marie Lind; Sofia Sundlöf; [2016]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; adult; quality of life; dietary carbohydrates; carbohydrates.; Diabetes mellitus typ 1; vuxna; livskvalitet; kolhydrater i kosten; kolhydrater.;

  Sammanfattning : Background: Type 1 Diabetes is a disease that is present in all ages. A treatment with carbohydrate counting and flexible insulin dosing provides a freer diet and is used today in much of the world. Carbohydrate counting with flexible insulin dosing can improve the quality of life in people with diabetes. LÄS MER