Sökning: "Sofia Linde"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Linde.

 1. 1. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 2. 2. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 3. 3. ”Har du råd att leva på halva din lön?” : En studie om pensionssparande ur ett marknadsföringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofia Svensson; Lina Pettersson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring; Pension; Bank; Försäkringsbolag; Pensionsbolag;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: ”Kan du leva på halva din lön? ‐ En studie om pensionssparande ur ett marknadsföringsperspektiv” Seminariedatum: Torsdag, 31 maj 2007 Ämne/kurs: Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, 10 p Författare: Lina Pettersson, Sofia Svensson Handledare: Anneli Linde _________________________________________________________________Definition av ordval: Pension: Vi kommer under denna uppsats att använda oss av ordet pension och menar då i många fall att hänvisa till pensionssparande i sn helhet, där den Allmänna pensionen, Tjänstepensionen samt individuellt pensionssparande s.Aktör: Då kärnverksamheten hos företagen som medverkar i studien, skiljer sig något åt, har vi valt att enhetligt och härefter, använda ordet aktör. LÄS MER