Sökning: "Sofia Lindelöf"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Lindelöf.

 1. 1. Endurskógrækt : Tourism and Reforetsation in Iceland

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Sofia Lindelöf; [2018]
  Nyckelord :Architecture; reforestation; Iceland;

  Sammanfattning : Research and thoughts on how tourism in Iceland can interact with and influence the icelandic nature in a positive way. The project focuses on the reforestation of Iceland and how buildings and architecture can invite tourists to have a positive effect on the island. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av jämställdhet i större svenska revisionsbyråers års- och hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stina Lindelöf; Sofia Stensson; [2014]
  Nyckelord :Gender equality; legitimacy; stakeholders; accounting; annual reports; sustainability reports; Jämställdhet; legitimitet; intressenter; redovisning; årsredovisningar; hållbarhetsredovisningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Jämställdhet är ett aktuellt ämne som diskuteras bland både forskare och medier. Revisionsbranschen anses som en jämställd bransch samtidigt som undersökningar visar att kvinnor i de större företagen inte uppfattar den så jämställd som den genom könsfördelningen verkar vara. LÄS MER

 3. 3. "De ska se vem de haver stungit"

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Eva-Maria Forslöf; [2008]
  Nyckelord :flickbok; flickböcker; Ester Blenda Nordström; rackarunge; yrhätta; könsroller; genus; flicka till kvinna;

  Sammanfattning : Den svenska flickboken hade sina glansdagar på 30-talet och fanns förr i många bokhyllor i svenska hem. Vi minns att den handlade om flickor, deras problem, uppväxt och ”väntan på den rätte” samt att de alla var rätt lika och följde samma mall. LÄS MER