Sökning: "Sofia Lindstedt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Lindstedt.

 1. 1. En hälsofrämjande närmiljö En kvalitativ studie om seniorers möjligheter till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Lindstedt; [2021-10-22]
  Nyckelord :hälsa; närmiljö; self-efficacy; senior;

  Sammanfattning : En ökande medellivslängden innebär utmaningar för både individen och samhället. När viåldras förändras kroppens sammansättning och vi blir känsligare för yttre påfrestningar. Hurvi åldras beror på flera samverkande faktorer som arv, livsstil och sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Brand image in multi-channel fashion companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Kleist; Linnéa Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :branding; brand image; multi-channel; store image; website image; fashion;

  Sammanfattning : Branding has become increasingly important in order to distinguish a brand from numerous competitors in the fashion industry. An effective way to differentiate the brand from others has shown to be through the brand image, which is why managers should work on sustaining a positive brand image. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagning.En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Madelene Lindstedt; Sofia Stetenfeldt; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatsvåld; Närstående; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Corporate Real Estate Management - Importance, Strategies and Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lindstedt; Sofia Elofsson; [2012]
  Nyckelord :Corporate Real Estate - Management; Strategies; Decisions; Owning; Leasing; Rationales; Development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem description An organized approach to corporate real estate (CRE) decisions i.e. a CRE strategy, can add value to a company in many ways. The decision to own or lease real estate is a vital part of the strategy. LÄS MER

 5. 5. Konst att beröra : Om olika metoder för att tillgängliggöra konstutställningar för synskadade

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Sofia Lindstedt; [2008]
  Nyckelord :Konst; beröring; känselsinne; synskada; taktil konst; museipedagogik;

  Sammanfattning : The topic of this essay is how art exhibitions can be made available for - and conveyed to – a visually impaired audience. Two visual impairment-displays and one available museum will be analyzed in this essay. They will be shown during the time period 2006 – 2007 and focus on exhibitions in Sweden. LÄS MER