Sökning: "Sofia Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sofia Lindström.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Corporate donations to charities. Comparison between Finnish and Swedish tax legislation and the compatibility with the EU law.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Lindström; [2020]
  Nyckelord :tax law; corporate donation; charitable organization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper compares tax legislations regarding a right to deduct donations to charities in corporate taxation in Sweden and Finland. The national legislation of each Member State of the European Union grants different tax exemptions for non-profit organizations. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av en arbetsplatsintervention med fysisk aktivitet – En utvärderingsstudie av fysiologiska hälsomarkörer och inre motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Engström; Ebba Lindström; [2019-08-14]
  Nyckelord :Arbetsplatsintervention; fysisk aktivitet; Hälsoprofilbedömning; inre motivation;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Anders RaustorpAntal sidor: 44Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsintegration – how to walk the talk : En studie om hur hållbarhetsrapportens mål och åtaganden kan integreras i verksamheten via ekonomistyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolin Jansson; Sofia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability integration; Management control; Sustainability reporting; CSR; Hållbarhet; Hållbarhetsintegration; Ekonomistyrning; Hållbarhetsrapportering; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har under de senaste åren blivit ett allt mer aktuellt diskussionsämne och 2016 infördes lagen om hållbarhetsrapportering i Sverige för att främja stora företags hållbarhetsarbete. Studier visar dock att många företag fortfarande pratar mer om hållbarhet än arbetar med det och frågan är därför hur hållbarhet kan bli en mer integrerad del av verksamheten. LÄS MER