Sökning: "Sofia Living"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Sofia Living.

 1. 1. Närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa : Kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Bella Handell; Sofia Thorell; [2021]
  Nyckelord :Burden; experience; mental illness; relatives; stigma; Börda; närstående; psykisk ohälsa; stigma; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen. När en person drabbas av psykisk ohälsa kan det komma att påverka hela familjen. Sjuksköterskor behöver få en ökad kunskap i närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa för att kunna möta den närståendes behov. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med hiv och aids : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Lilliane Sebuliba Nakasinde; Emma Sofia Söderholm; [2021]
  Nyckelord :Experience; Hiv-Aids; Nurses; Stigma; Erfarenhet; Hiv-Aids; Sjuksköterskor; Stigma;

  Sammanfattning : Background:The number of persons living with hiv and aids are still high with the highest prevalence, one in twenty five adults found in Africa. Whilst there is no cure yet, there are antiretroviral drugs that substantially improve the life expectancy of people living with hiv and aids. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tugce Erol; Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Leg Wounds; Suffering; Nurse Attendance; The relationship between patient and nurse; Emotional and physical factors; Bensår; Lidande; Sjuksköterskans bemötande; Vårdrelationen; Emotionella och fysiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex veckor. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindgren; Olivia Hedin; [2020]
  Nyckelord :Children; Experiences; Parents; Type 1 diabetes; Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig sjukdom innebär en förändrad vardag på många sätt. Det behövs resurser för att hantera och acceptera sjukdomen för att uppnå en överkomlig vardag. Diabetes typ 1 är en av de snabbast växande kroniska sjukdomarna i världen och det finns cirka 1,1 miljoner barn med sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Att möta en människa, inte en transperson : Socialsekreterares förhållningssätt till och arbete med klienter som är transpersoner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofia Etzner; Linda Persson; [2020]
  Nyckelord :transgender person; social services; social service worker; approach; Butler s queer theory; thematic analysis; transperson; socialtjänst; socialsekreterare; förhållningssätt; Butlers queerteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Transpersoner är en samhällsgrupp som i stor utsträckning och på olika sätt missgynnas i förhållande till andra grupper i samhället. Samtidigt som den svenska socialtjänsten enligt lag har i uppdrag att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor har transpersoner ett svagt förtroende för socialtjänsten. LÄS MER