Sökning: "Sofia Lundsten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Lundsten.

 1. 1. Studie av en jordglob från sent 1920-tal Problematiken i fernissat papper på metall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Lundsten; [2019-06-19]
  Nyckelord :globe conservation; metal sphere globe; varnished paper; paper on metal;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:16.... LÄS MER

 2. 2. Indiana Jones eller Einstein : En kvalitativ studie om professorers yrkesidentitet och arbetsförhållanden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Lundsten; Alexander Kihl Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett nytt multiplext PCR-protokoll för identifiering och detektion av Shigella och enteroinvasiv E. coli (EIEC) från livsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sofia Altgård; Sofia Berggren; Viktor Björklund; Sara Lundsten; Thorsteinn Olafsson; Lovisa Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Shigella; EIEC; multiplex PCR;

  Sammanfattning : This report is the result of a project in the course Independent Projekt in Molecular Biotechnology at Uppsala University during the spring of 2014. The foremost purpose of the course is to give students the opportunity to carry through exstensive work in a project environment. LÄS MER