Sökning: "Sofia Månsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofia Månsson.

 1. 1. Olika sociala stöd från betydelsefulla personer möjliggör ungdomars idrottssatsning : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Månsson; Sofia Strand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Socialtstöd är en viktig hälsofaktor. Ungdomar behöver socialt stöd för att delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Främst föräldrarna är en viktig grupp men även vänner, syskon och tränare. Socialt stöd består av materiella och immateriella stöd. LÄS MER

 2. 2. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringens roll i gymnasieskolan : Sett från två perspektiv; elever och ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fanny Jakobssson; Sofia Månsson; [2016]
  Nyckelord :Tjänstmarknadsföring; Skolform; Gymnasieskolan; Marknadsföringstekniker; WOM; Konkurrens; Elever; Ledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadsföringens roll i gymnasieskolor och hur den sedan uppfattas av skolmarknadens aktörer, samt att undersöka vilka marknadsföringstekniker som används idag. Denna uppsats har huvudsakligen undersökt fyra stycken olika gymnasieskolor belägna i Halmstad. LÄS MER

 5. 5. Är läkemedel lösningen? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares uppfattningar kring läkemedelsassisterad behandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ulrika Pålsson; Sofia Månsson; [2016]
  Nyckelord :social work; social workers; medical assisted treatment; attitudes and perceptions; advantages and disadvantages; social consequences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine social workers perceptions of medication assisted treatment. We have made a qualitative interview study in which we interviewed seven municipal social workers that have knowledge and experience of working with people who have substance abuse problems and medication assisted treatment. LÄS MER