Sökning: "Sofia Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sofia Mårtensson.

 1. 1. A Working Well-Being: The Individual’s Relation to Their Job Relates to Their Well-Being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2020]
  Nyckelord :Well-being; job satisfaction; semantic measures; Satisfaction With Life; Harmony In Life; view of work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Work takes up a lot of our time and a third of our lives. The purpose of this study is to examine how an individual’s view of their work relates to their well-being. The study uses a survey to explore what views of the job that the participants (N = 240) have. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga revisorer bankar på glastaket : En studie av revisionsbyråer i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Mårtensson; Emma Österdahl; [2017]
  Nyckelord :Glass ceiling; equality; career advancement; women in work; auditing;

  Sammanfattning : The Glass ceiling is a metaphor used to explain how women can be limited from reaching the top positions in their careers by being stuck under a transparent glass ceiling. Despite the fact that Sweden is one of the most gender equal countries in the world, the current statistics show that women in Sweden generally earn less than men, take larger responsibility of parenting and only represent a minority in boards and leading positions. LÄS MER

 4. 4. Munhälsobedömning under sista veckan i livet - Svenska Palliativregistret

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Mårtensson; Sofia Thorvald; [2016-07-11]
  Nyckelord :Omvårdnad; palliativ vård; bedömd munhälsa; Svenska palliativregistret; ROAG;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In palliative care death is seen as a normal process when cure is no longer existing, with the aim to create opportunities for well-being and quality of life until death (WHO, 2002; National Board of Health, 2004). Palliative care is seen from a holistic perspective, indivisible, where human dignity never can be lost. LÄS MER

 5. 5. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER