Sökning: "Sofia Müller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Müller.

 1. 1. Objektive Lesbarkeitsuntersuchungen oder sinnlose Formeln? : Eine Untersuchung von drei Methoden fürs Entscheiden der Lesbarkeit, appliziert auf zwei literarische Werke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofia Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Flesch-Reading-Ease; Herta Müller; Word Frequency; Lexical Repetition; Literature; Readability; Wortfrequenz; Wiederholung von Wörtern; Literatur; Lesbarkeit;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks två etablerade och en experimentell metod för bestämmande av läsbarheten hos texter. Metoderna undersöks genom att de appliceras på två litterära verk: Atemschaukel av Herta Müller och Berühre mich. Nicht. av Laura Kneidl. LÄS MER

 2. 2. De-motivators among Temporary Agency Workers in the Industrial Sector : A case study of Proffice AB in Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Sofia Johansson; Peder Müller; Karolina Vestin; [2010]
  Nyckelord :Temporary agency workers; De-motivators; Temporary Agencies; Proffice; Industrial Sector.; Ambulerande konsulter; De-motivations faktorer; Proffice; Industri sektorn.;

  Sammanfattning :  Purpose: To identify among temporary agency workers at Proffice AB in Jönköping, which de-motivators constitute a problem with-in the industrial sector, and further propose a framework that can be used as an indicative tool for alleviating these prob-lems for companies working in the sector.Background: Temporary agency work is an increasingly growing industry. LÄS MER

 3. 3. Prognos vid kirurgisk behandling av kolik : en studie över 249 hästar under perioden 2002 till 2005 försäkrade i Agria

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Müller; [2007]
  Nyckelord :kolik; häst; överlevnad; prognos; kortsiktig; långsiktig; buköppning; laparatomi; överlevnadsanalys;

  Sammanfattning : In total 249 horses surgically treated for colic in Sweden during 2002 until 2005 were studied. The horses was identified by the animal insurance company Agria. LÄS MER