Sökning: "Sofia Niklasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Niklasson.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Fahlander; Sofia Niklasson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; sjuksköterskor; kommunikation och socialt stöd.;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Städers arbete med koldioxidneutralitet : En textanalytisk studie om problemframställningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Gustavsson; Anna Niklasson; [2014]
  Nyckelord :Koldioxidneutralitet; problemframställningar; klimatarbete; Linköping; Köpenhamn; Melbourne;

  Sammanfattning : I och med de ökade hoten från klimatförändringar har fler städer börjat arbeta med att minska sin påverkan på klimatet. Ett exempel på det är attsträva efter koldioxidneutralitet. Denna studie syftar till att undersöka vad som städer framställer som problem i arbetet med att uppnåkoldioxidneutralitet. LÄS MER

 3. 3. Retention : Varför stanna när möjligheterna är oändliga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Björklund; Sarah Gustafsson; Sofia Niklasson; [2013]
  Nyckelord :Retention; Generation Y; Bank; Employee retention;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Degree of master in Science and Economics, School of Business and Economics at Linnaeus University, Management, 2FE01E, Spring Semester 2013 Author: Johanna Björklund, Sarah Gustafsson and Sofia Nicklasson Mentor: Anders Hytter Title: Retention: Why stay when your options are unlimited?  Background: Employee turnover is a problem today, and companies face increasing challenges when it comes to retain employees within the organization, so called employee retention. This is a present concept and theory holds that more organizations realize that they need to put more focus on retention as one of their business goals to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Niklasson; Sofia Smålander; [2011]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Occupation; Animal ownership; Animal Assisted Therapy; Volition; Arbetsterapi; Aktivitet; Djurägarskap; Djurterapi; Motivation;

  Sammanfattning : Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. LÄS MER

 5. 5. Psykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfförskolor i Sverige.

  C-uppsats,

  Författare :Sofia Dahl; Malin Karlsson; Karin Niklasson; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; milj;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Dagligen då barn kommer till förskolan sker mängder med olika möten, möten med andra barn ochvuxna. Men det sker även ett möte med en förskolemiljö, både en utomhus- och inomhusmiljö. LÄS MER