Sökning: "Sofia Oldin Cederwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Oldin Cederwall.

  1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
    Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER